Biz hakda

Biz hakda (1)

Kompaniýanyň tertibi

1997-nji ýylda esaslandyrylan Perfect Group Corp., Ltd.Diş çotgalary, elektrik diş çotgalary, diş pastalary, agzy ýuwmak, diş ýuwujylary, flosser, aralyk çotga, diş arassalaýjy planşetler, şahsy ideg süpürgiçleri, ýokary hilli we tygşytly bahasy bolan lukmançylyk süpürgiçleri hünärmen we dünýä derejesinde öndüriji hökmünde döredildi.Principleörelgesimiz üýtgewsiz galýar: "innowasiýa üçin göz, adamlaryň zerurlyklary üçin gulak we iň gowularyny gazanmak üçin berk karar".

Öň “Zangzhou Star Diş çotgasy Ltd.” ady bilen tanalýan “Perfect Group Corp. Ltd.” esasy önümler diş çotgasy, elektrik diş çotgasy, diş pastasy, agz ýuwmak, Germaniýada, Japanaponiýada, Günorta Koreýada we müşderileriň öňdebaryjy enjamlary we tehnologiýalary bilen üpjün etdik. Taýwan sebiti.Köp ýyllyk dizaýn we önümçilik tejribesi, ösen tehnologiýa we enjamlar we bäsdeşlige ukyply ýerli işçi güýji bilen, özümiziň gurallar zawodymyzy, plastmassa sanjym zawodyny, tüýdük we ahyrky zawod we gaplaýyş zawodyny dikligine birleşdirdik.

Biz hakda (2)
Group Corp (11)

2006-njy ýylda “Perfect Group Corp. Ltd.” -iň golçur kompaniýasy hökmünde tapylan “Zanganghouou star oral oral Co. amatly we tertipli önümçilik gurşawyny saklaň, şeýle hem dünýädäki dürli OEM / ODM müşderileri üçin dünýä derejesindäki ýokary hilli diş çotgasy, diş ýuwulmagy, protez we arassalaýjy planşet önümlerini üpjün etmek üçin Europeewropadan getirilen takyk doly awtomatiki önümçilik liniýalary bilen enjamlaşdyrylandyr.

2004-nji ýylda “Perfect Group Corp.” -iň golçur kärhanasy hökmünde tapylan Zangzhou Perfect Daily Chemicals Co. saglygy goraýyş zerurlyklary üçin süpürgiçler, ulular üçin süpürgiçler, çaga süpürgiçleri, şampun gapaklary, suwa düşülýän süpürgiçler, ýuwulýan süpürgiçler, öý süpürgiçleri, öý haýwanlary süpürmek we ş.m. Şeýle hem, SGS, ISO13485, ISO22716, GMPC, SEDEX şahadatnamasy, EPA we FDA tarapyndan ISO9001 bilen ökde. hasaba almak.800 inedördül metr döwrebap gözleg we mikro laboratoriýa bilen enjamlaşdyrylan, önümi ösdürmek, gelýän materiallar, gaýtadan işlemek we taýýar önümler boýunça ähli zerur synaglary geçirip bileris.Arassalanan suw ulgamymyz, şol bir wagtyň özünde Demirgazyk Amerikanyň bazary üçin OTC derejeli süpürgiçleri öndürmäge mümkinçilik berýän Hytaý Pharmacopoeia 2010 we USP39 standartlaryna laýyk bolup biler.

Group Corp (7)