PERFCT Ultra ýumşak gaplanan çişler bilen labyrsyz diş çotgasy

Gysga düşündiriş:

Gämi Mugt diş çotgasy, täze tüýdük tehniki.

Dolandyrmak we dolandyrmak aňsat bolan giň barmak bilen inçe we amatly tutawaç.

Cleanumşak arassa we sagdyn diş etleri üçin goşmaça ýumşak çişler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Model belgisi

# DC002 Ulular elektrik diş çotgasy

Materiallary dolandyryň

ABS + TPE

Bristle görnüşi

Tyumşak Tynex Bristle

Zarýad beriş tertibi

USB zarýad berilýän simsiz induktiw zarýad.

Wibrasiýa ýygylygy

8000RPM

Ordingazgy tertibi

5 reesim

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

DC 3.7V

Bahalandyrylan watt

DC 3W

Batareýanyň kuwwaty

700mA

Suw geçirmeýän dereje

IPX7 Suw geçirmeýän dereje

Kepillik

1 ýyl

Executiveerine ýetiriji standart

S / 321001 YSV 13

Şahadatnama

BSCI, ISO9001, BRC, FDA, CE

Täze tufting tehniki

1. 9800 pc-den gowrak täze tüweleý tehniki.

2. Spiral görnüşi we 150 mm-den gowrak2çotganyň üstü.

3. aumşak arassa we sagdyn diş eti üçin super ýumşak çişler.

Deňeşdirme

Deňeşdirme

Aýratynlyklary

PREMIUM SYITYASY GENTLE DÜŞÜNJI
BiziňkiAnkorsyz agşamlyk ýumşak diş çotgasy adaty tok çotgasynyň käbir kemçiliklerini düzetmek üçin ýasaldy, ourDykyz nahar ýumşak diş çotgasynyň has ýiti we has çotgasy bar, bu duýgur dişler we çişen dişler üçin amatly, bu diş çotgasy, diş saglygyňyza uly täsir eder

SOFT BRISTLES
Superumşak, ýöne täsirli arassa üçin Super ýumşak diş çotgasy;Ulular üçin doly kelleli diş çotgasy, super ýumşak dişli çotgalar diş lukmanlary tarapyndan maslahat berilýär, sebäbi tagta täsirli göreşýän wagtynda dişlere we diş etlerine ýumşakdyr.
Biziň labyrsyz agşamlyk ýumşak diş çotgalarymyz, dişleriňizdäki bölejiklere we beýleki maddalara garşy göreşmek we adaty diş çotgasy bilen deňeşdirilende has gowy aralyk arassalamak üçin dişleriň arasynda çuňluga çeýe.

GARŞY TERJIME
Biziň labyrsyz naharymyz ýumşak diş çotgasy, duýgur dişleriňize goşmaça gorag berer.Ol sizi agyz ysyndan we diş etinden gorar, dişleriňizi çuňňur arassalap biler, diş etiňize zeper ýetirmezden ýa-da zyýan bermezden.

Praktiki el
Agzyňyzyň ähli ýerlerine ýetmek üçin takyk hereket etmek üçin amatly, ergonomiki tutawaç we başam barmak.
Biziň labyrsyz naharymyz ýumşak diş çotgasy, dişleriňiziň her tarapyny aňsatlyk bilen ýuwmagy aňsatlaşdyrýan amaly inçe we rahat tutawaçlar bilen gelýär.Şeýle hem, syýahat amatlylygy üçin ýeňil we ykjam.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň