PLA Biodegradable ECO Bambuk kömür Bristle bilen dostlukly tutawaç

Gysga düşündiriş:

100% biodegrirlenip bilinýän tutawaç we has gowy gözegçilik üçin döredilen amatly tutawaç tutawajy.

Surfaceerüsti tegmilleri aýyrmaga kömek edýän kömür çeňňegi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Model belgisi

# 678 Ulularyň diş çotgasy

Materiallary dolandyryň

PLA

Bristle görnüşi

Softumşak

Bristle material

Neýlon ýa-da PBT

Gaplamak

Blister kartoçkasy

Şahadatnama

BSCI, ISO9001, BRC, FDA

PLA näme?

1. PLA (Polilaktiki kislota) oňurga formulasy (C) bilen termoplastiki poliesterdir3H4O2)nýa-da [–C (CH3) HC (= O) O–]n.

2. PLA, adatça mekgejöwen, kaswa, gant ýa-da şeker şugundyry ýaly fermentlenen ösümlik krahmalyndan ýasalýar.

3. PLA önümleri adaty nebit esasly plastmassa ýaly görünýär we duýulýar, ýöne olar 100% biodegrirlenip bilýän we kompost bolup bilýär.

Adaty plastmassa bilen PLA arasynda näme tapawut bar?

1. Adaty plastmassa hapalaýjy we toksinleri bolan nebitden ýasalýar;PLA zäherli we täzelenip bolmaýan çeşme bolan mekgejöwen rezinlerinden alynýar.

2. Adaty plastmassa, daşky gurşawda zäherliligi galdyryp, zaýalanmak üçin takmynan 400 ýyl gerek.90 günüň içinde PLA plastmassa biodegradlary we 100% biodegrirlenip bilýän we kompost bolup bilýär.BPI kompostability standartlaryna laýyk gelýär.

3. Adaty plastmassa gaýtadan işlenip ýa-da zyňylyp bilner.PLA plastmassasyny gaýtadan ulanyp bolmaýar - täjirçilik kompost desgasynda 90 günden az wagtyň içinde biodegrasiýa ediler.Öý kompost enjamynda has köp wagt gerek bolar.

PLA materialynyň artykmaçlyklary näme?

1. Kompostlamak
PLA senagat kompost şertlerinde biodegrirlenip bilner.Bu şertlerde (40-50 ℃), PLA 50-90 günde suwda we kömürturşy gazynda dargap biler.

2. Gaýtadan işlemek
PLA-da sekiz himiki ýa-da mehaniki bolup bilýän SPI rezin ID kody 7 bar.Ömrüň ahyrky PLA trans esterifikasiýa arkaly metil laktata himiki taýdan gaýtadan işlenip bilner.

3. Ot ýakmak
PLA zäherli himiki serişdeleri goýbermezden ýakylyp bilner.

Kompostable synag

GARŞY synag (1)

Synagdan öň

GARŞY synag (2)

84 gün soň

Synag binýady

1. DIN EN 13432: 2000-12, ASTM D 6400: 2019-01 we Sertifikasiýa shemasy Kompost materiallardan öndürilen önümler (2020-01)

2. DIN EN 13432: 2000-12, AS 4736: 2006 we kompost materiallardan (DIN-Geprüft) (2017-10) sertifikat shemasy önümleri.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň